Agressie en geweld op het werk

Een veilige werkomgeving is belangrijk. Agressie en geweld hoort hier niet bij!

Van agressie en geweld is sprake als een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan door een collega of leidinggevende zijn, maar ook door ouders.

Er zijn verschillende vormen van agressie en geweld;

  • verbale agressie zoals schelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan, zowel face to face als telefonisch. Ook discriminerende opmerkingen.
  • fysieke agressie zoals schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.
  • psychische agressie, zoals iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen.

Agressie en geweld zijn in de Arbowet opgenomen bij PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Dit betekent dat er beleid is om je te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. Het beleid komt voort uit de Risico-inventarisatie & evaluatie. Fysiek geweld valt onder het Wetboek van Strafrecht. Het is een strafbaar feit. Als je slachtoffer bent van fysiek geweld, kan je aangifte bij de politie doen.

Agressie en geweld kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim of zelfs tot langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Dit kan met een collega of leidinggevende. Maar dit kan ook bij de vertrouwenspersoon.

Ik ben Daniëlle van Mourik, intern vertrouwenspersoon (06 82887223, d.vanmourik@quadrantkindercentra.nl, maandag, dinsdag en donderdag). Je kan altijd contact met mij opnemen. Ik luister naar je verhaal en wij gaan, als jij dat wil, samen kijken naar oplossingen. Ik zoek niet uit wat er is gebeurd (waarheidsbevinding). Ik zorg niet zelf voor een oplossing, maar ik help je wel om een oplossing te bereiken.

Quadrant is ook aangesloten bij een externe organisatie waar je terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Centrum Vertrouwenspersonen Plus (070 2600032, www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl).