Peutergroepen

2 tot 4 jaar

Samen voor het kind.

Op onze peutergroepen kunnen peuters (vanaf 27 maanden) vanuit een veilige omgeving hun wereld een stukje uitbreiden. Ze maken contact met kinderen en volwassenen buiten hun vertrouwde omgeving.

Je kind leert hier sociale vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, naar elkaar luisteren, samenspelen, speelgoed delen en wachten op elkaar. Op de peutergroepen wordt divers speelgoed aangeboden, zoals puzzels, kleur- en vormspelletjes, en bouw- en constructiematerialen. Hierdoor ontdekken peuters nieuwe mogelijkheden, gestimuleerd door pedagogisch medewerkers en leeftijdsgenootjes. De kinderen krijgen de ruimte om ieder op een eigen wijze met het geboden materiaal om te gaan.

Onze peutergroepen bieden wij:

  • Onder begeleiding veilig spelen met andere kinderen
  • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van creativiteit, de zintuigen, de motoriek en de cognitieve ontwikkeling.
  • Signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden.

Vanuit onze peutergroepen werken we nauw samen met de basisscholen. Zo zorgen we voor een zo goed mogelijke aansluiting en wordt de stap naar het basisonderwijs minder groot.

Soms hebben peuters wat meer aandacht nodig op bepaalde gebieden, zoals bij taal. Hiervoor kan het consultatiebureau een VE-indicatie geven (voorschoolse educatie). Je kind mag dan extra naar de peutergroep komen.

Vakantie en sluitingsdagen

De peutergroepen zijn gesloten tijdens de vakanties van de basisscholen.
Op studiedagen van school zijn de peutergroepen wél geopend.

Hoe ziet een dag op onze peutergroep eruit?

Hieronder zie je de activiteiten op een ochtend op de peutergroep. Kijk op de locatiepagina voor de tijden.

Ontvangst

Je brengt je kind en bespreekt de bijzonderheden met de medewerker op de groep.

In de kring

We zingen, bespreken wat we gaan doen vandaag en hoe het weer is.

Vrij spelen

De kinderen kunnen verschillende hoeken kiezen om te spelen, zoals de bouwhoek, autohoek, keuken, poppenhoek, etc. En ... na het spelen wordt al het speelgoed natuurlijk ook opgeruimd.

Fruit eten

Na een verschoonronde eten en benoemen we verschillende soorten fruit.

Buiten spelen

Als het weer het toe laat, gaan we naar buiten. Lukt dit niet, dan spelen we binnen in de gymzaal.

Drinken

Van buitenspelen krijg je trek en dorst. We eten een klein koekje of een cracker met wat water of thee erbij.

Activiteit

De peuters worden spelenderwijs op verschillende gebieden uitgedaagd. De ene keer wordt er geplakt, geknipt of gekleurd. De andere keer spelen we met klei, zand of water en doen we een spelletje of lezen we een boekje.

Ophalen

Dan is het weer tijd om naar huis te gaan. Je wordt vast en zeker met een grote lach begroet!

Waarom kiezen voor Quadrant?

Veilige en vertrouwde omgeving

Wij bieden opvang met vaste gezichten, rust, stabiliteit en regelmaat op de groep.

Ontwikkeling

Wij stimuleren peuters spelenderwijs in hun ontwikkeling.

VE-programma

Het doel van voorschoolse educatie is het voorkomen van (taal)achterstanden in de ontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Het programma wordt ingezet om de peuter een goede startpositie te geven op de basisschool.

Samenwerking met basisscholen

Op deze wijze wordt er gezorgd voor een goede doorgaande lijn naar het basisonderwijs, zodat deze stap minder groot is voor jouw kind.

Hoe verloopt de inschrijving?

Je wilt een plekje voor je kind? Zo verloopt je inschrijving:

01

Inschrijving

Je vult jouw gegevens en die van je kind in. Welk soort opvang wil je? Op welke locatie? En welke dagen?

Direct na je inschrijving ontvang je een e-mail met een overzicht van de inschrijving.

Om de inschrijving te starten klik je op de knop ‘Direct inschrijven’ hieronder.
02

Verwerking

Jouw inschrijving komt bij ons binnen. We verwerken je gegevens in ons systeem. Gelijk kijken we of de gewenste plek vrij is.

Is er nog geen plek vrij, dan plaatsen wij jouw kind op de wachtlijst van de gewenste locatie. Wij kunnen helaas niet precies zeggen hoe lang het duurt voor er wel een plek vrij komt.
03

Contact/aanbod

Als er een plek vrij is, ontvang je een aanbod per e-mail.
Soms is het aanbod helaas niet voor alle gewenste dagen en blijft de rest nog op de wachtlijst staan.

Voor een plek op de peutergroep ontvang je ongeveer 3 maanden van tevoren bericht over de plaatsing.
04

Overeenkomst

Wanneer je het aanbod hebt geaccepteerd, ontvang je van ons
de plaatsingsovereenkomst.
Deze versturen wij per e-mail.
Je kunt deze digitaal ondertekenen.

Voor de startdatum neemt een medewerker van de
locatie contact op voor een intake-/kennismakingsgesprek (telefonisch of met een welkomstkaartje).

Ons pedagogisch beleid

Wist je dat we bij Quadrant kinderen uitdagen om zich in te leven in een ander? We stimuleren kinderen om een mening te vormen, te luisteren naar een ander, conflicten op te lossen en samen te werken.

 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Je kunt je kind voor de dagopvang en peutergroep inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap.
Voor de buitenschoolse opvang kun je je kind inschrijven zodra je weet naar welke basisschool je kind gaat.

Inschrijven is gratis.

Krijg ik pas een aanbod als alle dagdelen die ik nodig heb beschikbaar zijn?

Nee. Zodra de aanvraag volgens de volgorde van binnenkomst aan de beurt is, nemen wij deze in behandeling. Wanneer wij geen aanbod kunnen doen van de door jou gewenste opvangdagen, dan proberen wij je een (tijdelijk) alternatief aan te bieden.

Als ik mijn kind heel vroeg inschrijf, ben ik dan zeker van een plaats?

De plaatsing hangt af van een aantal factoren. Zo speelt voor de wachttijd het aantal gevraagde dag(delen) een rol en ook de dagen waarop er opvang nodig is. De datum van inschrijving hanteren wij als uitgangspunt bij het toedelen van de plaatsen.

Zijn er voorrangsregels bij plaatsing?

In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving uitgangspunt is bij het toedelen van de plaatsen. Ook het aantal gevraagde dagen kan een rol spelen. We geven geen informatie over de exacte plek op de wachtlijst, omdat dat niet veel zegt over het termijn waarop je kind geplaatst kan worden.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven doet u hier