Over ons.

Stichting Quadrant Kindercentra

Wij richten ons op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. We zorgen voor geborgenheid en een omgeving die veilig maar ook uitdagend is.

Stichting Quadrant heeft het doel om zonder winstoogmerk een gevarieerd aanbod te realiseren van verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar op een pedagogisch en educatief verantwoorde wijze.

Wij doen dat op verschillende locaties voor kinderopvang waar we de kwaliteit te bewaken, de ontwikkeling van kinderen stimuleren, overleg voeren met ouders en verzorgers van de kinderen en samen werken met andere organisaties op het gebied van kind- en jeugdzorg.

Samen voor het kind.

Bij Quadrant krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dat doen we met elkaar, maar ook met andere partners die zich op de ontwikkeling van kinderen richten. Ons motto is ‘samen voor het kind’.

Quadrant wordt aangestuurd door een directeur en een aantal managers. De Raad van Toezicht van Quadrant houdt toezicht op de doelrealisatie van de stichting, de strategie, het gevoerde beleid en de maatschappelijke en financiële verantwoording.

 

Quadrant gaat voor duurzaam

Wij hebben de ambitie om de groenste kinderopvangorganisatie van het Groene Hart te worden.
Dit doen wij o.a. door onze locaties te vergroenen en te verduurzamen.
Sinds oktober 2023 zamelen we ook luiers in voor recycling.

Directie en raad van toezicht

Johanna de Vries

Directeur-bestuurder j.devries@quadrantkindercentra.nl 0182 689 896

Rik Boswerger

Manager bedrijfsvoering 0182 689 896

Winnie Querreveld

Manager kindcentra w.querreveld@quadrantkindercentra.nl 06 82 89 21 26

Philip van Dijk

Manager kindcentra p.vandijk@quadrantkindercentra.nl 06 57 81 45 96

Marja van Strien

Voorzitter Raad van Toezicht

Moussa Azzaimi

Lid Raad van Toezicht

Henriëtte van Wezel

Lid Raad van Toezicht

Linda Schlundt Bodien

Lid Raad van Toezicht

Marc Huizer

Lid Raad van Toezicht

Het besturen van de Stichting Quadrant is ingericht volgens het Raad van Toezicht en directeur-bestuurder model. De Raad van Toezicht heeft als taak de directeur-bestuurder van Quadrant, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien met als doel de kwaliteit en de continuïteit van Quadrant te garanderen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan en het besturen van Quadrant. De Raad van Toezicht doet dit onbezoldigd en ontvangt een onkostenvergoeding. De directeur-bestuurder heeft een bezoldigde aanstelling, passende binnen de WNT en de governancecode kinderopvang.

Onderdeel worden van het team?

Bij Quadrant krijgen kinderen maar ook collega's de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We creëren een rijke ontwikkelomgeving voor de volgende generatie.
Doe jij mee?

Jaarverslagen en verantwoording