Ons pedagogisch beleid.

Een rijke ontwikkelomgeving voor de volgende generatie

Bij Quadrant Kindercentra staan veiligheid, respect en ruimte centraal. Elk kind is uniek en verdient een eigen benadering.

Een kind moet fysiek veilig zijn én zich veilig voelen. We gaan respectvol met elkaar om, hebben oog voor de verschillen tussen mensen en culturen en stimuleren interactie met elkaar. Wij vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan deze wereld. Dit doen wij niet alleen, maar ook met ouders, onderwijs en andere partners.

 

Ons pedagogisch beleid

Wij bieden een veilige basis

Een kind moet zich niet alleen veilig voelen, maar ook veilig zijn. Vanuit deze basis kan een kind zich ontwikkelen.

Stimuleren persoonlijke competentie

Wij kijken naar wat het kind al goed kan en breiden deze vaardigheden spelenderwijs uit. Wij houden altijd rekening met het tempo en niveau van je kind.

Sociale ontwikkeling

We dagen kinderen uit om zich in te leven in een ander, een mening te vormen, te luisteren naar een ander, conflicten op te lossen en samen te werken.

Normen en waarden

Verschillende culturen, normen en waarden ontmoeten elkaar.

Rustige binnenruimte, uitdagende buitenruimte

Wij spelen in op de behoefte van het kind door activiteiten daarop af te stemmen. Binnen maken de kinderen de ruimte. Dat betekent: verschillende activiteitenhoeken en een rustruimte waar een kind zich even kan verstoppen. Buiten ontdekken kinderen verder: lekker klimmen op een boomstam, het blotevoetenpad op of in de zomer spelen met water.

Samenwerking met ouders en partners

Wij gaan voor goede, open communicatie. Dagelijks bespreken we met ouders: hoe gaat het thuis? En hoe was het bij ons? Via de ouderapp kunnen ouders vanuit huis of werk zien wat de kinderen hebben meegemaakt. Met scholen gaan we voor een warme overdracht en we hebben goed contact met andere kindgerichte organisaties zoals Centrum voor Jeugd en Gezin en Alert4You.

Spelenderwijs en met plezier ontdekken

Op de BSO vragen we kinderen actief naar input voor nieuwe thema’s, activiteiten en spelmaterialen. Er wordt geluisterd naar de kinderen en ze worden serieus genomen. Peuters kiezen binnen het dagprogramma zelf in welke hoek ze gaan spelen. Baby’s bewegen vrij op een kleed. Alle kinderen ontwikkelen zich binnen de eigen mogelijkheden.

Gordon-methode

Bij Quadrant communiceren we op basis van de Gordon-methode. Met dit communicatiemodel kunnen we effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met kinderen, ouders en collega’s communiceren. Wat willen we hiermee bereiken? Onder andere het bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind, duidelijk leren zijn over je behoeften en goed leren omgaan met conflicten.

Een doordacht activiteitenplan

Onze pedagogisch medewerkers maken een activiteitenplan, waarin verschillende activiteiten aan bod komen op het gebied van sociaal-emotionele, cognitieve, motorische, creatieve en taalspraakontwikkeling. We hebben een uitdagende en stimulerende omgeving die inspeelt op de nieuwsgierigheid van het kind.

Duurzaamheid: oog voor de toekomst

Binnen onze rijke ontwikkelomgeving werken we veel met duurzame materialen en organiseren activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Zo knutselen we met verpakkingsmateriaal en de kinderen op de BSO helpen met het scheiden van afval. Daarnaast zorgen we voor zo duurzaam mogelijke huisvesting en inrichting.

Lees ons volledige pedagogisch beleid

Wij werken doelmatig en ontwikkelingsgericht. Het gaat mee met de wetgeving en de vernieuwingen binnen de maatschappij. Zo blijven we scherp en houden wij onze pedagogisch kwaliteit hoog.