Pedagogisch Beleid

En de winnaar is ...

In ons pedagogisch beleid staat beschreven welke visie bij belangrijk vinden en waarom. Het beleid geeft antwoorden op vragen als: Wat is onze visie en missie? Welke pedagogische uitgangspunten hebben wij? Wat willen wij de kinderen bieden? Hoe zien wij de samenwerking met ouders?

Ons pedagogisch beleid hebben wij door middel van een infographic visueel gemaakt. In plaatjes en korte teksten hebben wij de belangrijkste aandachtsgebieden vanuit ons pedagogisch beleid uitgebeeld.

Tijdens het nieuwjaarsfeest, woensdag 10 januari, is de infographic naar ieders mailadres gestuurd met een lees en win actie. Er is heel enthousiast gereageerd en we hebben veel inzendingen gehad!

De winnaars zijn:

  • Susanne Terlouw
  • Judith Roth
  • Saskia Vreem

Gefeliciteerd! De cadeaubon komt binnenkort jouw kant op!

Bekijk hier de infographic van het pedagogisch beleid