Rotterdampas Gouda

Heeft u een laag inkomen (tot maximaal 120% van de bijstandsnorm)? Dan komt u in aanmerking voor een Rotterdampas Gouda tegen een gereduceerd tarief (€ 5,- in plaats van € 60,-). Inwonende kinderen komen dan in aanmerking voor het Kindpakket en een gratis Rotterdampas Gouda.

Onder het Kindpakket valt onder andere gratis peuteropvang. De gratis peuteropvang bestaat uit twee dagdelen (van elk 3,5 uur) per week, of, indien er een VE-indicatie is, uit drie dagdelen (van elk 3,5 uur) per week.

Beschikking aanvragen
Denk je in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief dan kun je een beschikking aanvragen met het aanvraagformulier op www.gouda.nl/stadspas. Het volledig ingevulde formulier stuur je samen met bewijsstukken van je (gezamenlijke) netto maandinkomen naar:

Gemeente Gouda
afdeling Inkomen / Rotterdampas
Antwoordnummer 10005
2800 VB Gouda

Je ontvangt zo snel mogelijk de beschikking van de gemeente om de Rotterdampas Gouda voor het lage tarief te kunnen bestellen aan de balie in het Huis van de Stad.

Je krijgt de Rotterdampas thuisgestuurd. Het Kindpakket staat dan automatisch op de pas van je kind(eren). Je dient daarnaast nog een aanvraag in te dienen voor de vergoeding van de kosten peuteropvang. Houd er rekening mee dat de aanvraag 8 weken kan duren.

Gratis peuteropvang bij Quadrant Kindercentra
Wanneer je de beschikking ‘Toekenning peuteropvang’ heeft ontvangen van de gemeente Gouda, dan ontvangen wij daar zo spoedig mogelijk een kopie van. Let op: je ontvangt in principe geen gratis peuteropvang met terugwerkende kracht, tenzij je hier uitdrukkelijk afspraken over heeft gemaakt met ons.

Indien jouw kind nog niet bij ons is ingeschreven dan verzoeken wij je dat zo snel mogelijk te doen. Geef daarbij aan dat je een beschikking ‘Toekenning Peuteropvang’ van de gemeente Gouda hebt. De volgende stappen zijn dan:

  • je ontvangt aanbod van ons zodra er plek is op de peutergroep die je hebt opgegeven
  • op het moment dat je daar akkoord op hebt gegeven, ontvang je de bevestiging van de plaatsing
  • je stuurt een getekend exemplaar retour naar ons
  • jouw kind kan starten
  • je ontvangt van ons maandelijks een € 0,- factuur

Als je beschikking is verlopen
De einddatum van de plaatsing is de einddatum van de beschikking (meestal de laatste dag van het kalenderjaar) of als je kind eerder 4 jaar wordt, de verjaardagsdatum van je kind. Indien je kind nog geen 4 jaar is geworden voor de einddatum van de beschikking, dan reserveren wij voor jouw kind dezelfde dagen op dezelfde groep voor de volgende periode. Deze reservering houden wij vast tot uiterlijk 3 weken vóór de einddatum van de nog lopende beschikking. Hebben wij voor die tijd geen kopie van de nieuwe beschikking ontvangen, dan komt de reservering te vervallen. Op het moment dat je later alsnog een kopie van de nieuwe beschikking bij ons aanlevert, dan bestaat de situatie dat je kind (nog) niet kan starten.

Voorbeeld: je hebt een beschikking ‘Toekenning Peuteropvang’ tot en met 31-12-2023. Je kind gaat in deze periode op woensdag en vrijdag naar peutergroep de Speeldoos. De bevestiging plaatsing heeft ook einddatum 31-12-2023. Vanaf 1-1-2024 reserveren wij wederom de woensdag en vrijdag bij de Speeldoos voor jouw kind. Heb je uiterlijk 10 december 2023 een kopie van de nieuwe beschikking (2024) naar ons gestuurd, dan zetten we de reservering om naar een definitieve plaatsing, wederom met de einddatum van de beschikking of, indien dat eerder is, de datum van de 4e verjaardag van je kind. Heb je de kopie beschikking niet uiterlijk 10 december 2023 bij ons ingeleverd, dan komt de reservering te vervallen en wordt je kind weer op de wachtlijst geplaatst.

Kan mijn kind extra dagdelen komen?
Je kind kan extra dagdelen komen al je dat wilt. Je betaalt dan de normale prijs.
Laat ons weten of je extra dagdelen wilt, dan plaatsen wij je kind hiervoor op de wachtlijst.