Start pilot luierrecycling

“Groenste kinderopvangorganisatie van de regio”

Donderdag 26 oktober 2023 startte Quadrant Kindercentra als eerste kinderopvangorganisatie in de regio het Groene Hart met een pilot om gebruikte luiers te gaan recyclen. De pilot is gestart bij 5 kinderdagverblijven in Gouda van Quadrant Kindercentra. Op deze vijf locaties worden wekelijks bijna 6.000 luiers gebruikt.

Met het recyclen van 6000 kilo luiers wordt bijna 6000 kilo CO2-reductie behaald. ‘Belangrijk dus’, zegt Quadrant, ‘want door 1 ton CO2-uitstoot smelt er zo’n 3m3 aan poolijs. Met deze pilot voorkomen we dat er 54.000 m3 aan poolijs smelt. Quadrant wil met deze pilot een bijdrage leveren aan haar eigen duurzaamheidsdoelen en de groenste kinderopvangorganisatie in het Groene Hart worden.

Luiers recyclen
De grootste afvalstroom bij de kinderopvangorganisatie bestaat uit luiers. Deze recyclen betekent een belangrijke stap in het verduurzamen van de organisatie ‘Belangrijk’, zo meldt Quadrant, ‘omdat kinderen de toekomst zijn. Wij willen hen niet alleen leren hoe je duurzaam leeft. Maar we zijn ook van mening dat we het klimaatprobleem zo klein mogelijk moeten houden. Want het zijn kinderen die het voor een belangrijk deel moeten oplossen’.

Speciale inzamelcontainers
Bij de locaties die meedoen aan de pilot zijn speciale inzamelcontainers geplaatst door de firma Netwerk NV. Deze containers zijn herkenbaar aan hun witte uiterlijk en luier-pictogram. De luiers worden door afvalverwerkingsbedrijf ARN onder hoge druk verhit (en dus niet verbrand). Dit zorgt ervoor dat virussen en bacteriën doodgaan en het plastic van het slurry wordt gescheiden. Uiteindelijk blijven er materialen over die hergebruikt kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld autobumpers en plastic straatmeubilair enerzijds en anderzijds energie en kunstmest.

Ouders kunnen meedoen
Ook ouders die hun kinderen op deze locaties laten opvangen kunnen meedoen aan de pilot. Zij kunnen hun thuis gebruikte luiers eveneens deponeren in de inzamelcontainers bij de locaties tijdens de openingsuren van Quadrant. Ze kunnen hiervoor speciale afvalzakken bij de opvanglocatie afhalen.

Zindelijkheidstraining
Tegelijkertijd start Quadrant met een programma voor ouders dat tips geeft bij het zindelijk worden van hun kinderen. Hoe eerder kinderen zindelijk kunnen zijn, hoe groter de besparing en de positieve impact op het milieu. Via nieuwsbrieven krijgen ouders hierover vrijblijvend informatie en tips.

De pilot duurt drie maanden. Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald of en hoe deze manier van het recyclen van luiers wordt vervolgd.