Ziek kind?

Richtlijnen (GGD)

Quadrant volgt bij (kinder)ziekten de richtlijnen van de GGD. Hieronder vind je meer informatie over deze richtlijnen voor veel voorkomende ziekten bij kinderen.

waterpokken

roodvonk

rotavirus

krentenbaard

vijfde ziekte

oogontsteking

hoofdluis