Ziek kind? Wat nu?

Alle kinderen worden vroeg of laat een of meerdere keren ziek. En vaak gebeurt dit op een moment dat het je niet zo goed uitkomt. Wat nu?

In het algemeen geldt dat een kind, dat ziek is, het liefst thuis is. Hier is de rust, aandacht en verzorging die een kind op dat moment nodig heeft.

Wanneer spreken wij van een ziek kind?
Quadrant spreekt van een ziek kind wanneer er sprake is van de volgende symptomen:

  • koorts (38 graden of hoger),
  • ademhalingsmoeilijkheden, hoesten,
  • spugen, diarree,
  • jeuk, vlekken op de huid,
  • een suffe, zieke indruk of huilerig en prikkelbaar zijn.

Daarnaast moeten we besmetting van andere kinderen op de kinderopvang bij bepaalde ziektes voorkomen. Dit is mede afhankelijk van het risico dat aan de besmetting is verbonden. Een gewone verkoudheid is besmettelijk, maar ongevaarlijk en heeft als geen grote gevolgen voor de opvang van het kind. Kinderen kunnen naar de kinderopvang zolang zij kunnen meedoen met het normale dagritme en energie genoeg hebben om mee te doen aan spel en activiteiten. Ook zijn ze koortsvrij.

Ziek geworden op de opvang
Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij altijd contact met je op. In overleg besluiten we wat te doen. Het is belangrijk dat wij jou of een familielid kunnen bereiken. Geef dus altijd een noodtelefoonnummer door.

Zorg voor een oplossing
Het kan gebeuren dat je kind door ziekte tijdelijk niet naar het kinderdagverblijf mag. Wij adviseren je om vooraf oplossingen hiervoor te bedenken. Met nadruk wijzen we erop dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jouw kind bij jou als ouder ligt.

Wij vragen aan je als ouder, dat je bij het brengen van je kind pedagogisch medewerkers op de hoogte stelt van de gezondheid van het kind, zoals bij lichte verschijnselen van ziekte klachten. Zo kunnen pedagogisch medewerkers extra oplettend zijn op het welzijn van het kind.

Kinderziekte heerst
Wanneer er een kinderziekte heerst op het kindercentrum informeren wij je hierover. Wanneer jouw kind een infectieziekte heeft, ben je als ouder verplicht dit bij het kindercentrum te melden. Dit in verband met de veiligheid van andere kinderen en (zwangere) medewerkers.

Voor informatie over kinderziektes raadplegen wij het RIVM. Wilt u zelf op zoek, dan is er de KIDDI-app van het RIVM. Deze app gebruiken de medewerkers op de groep ook.

Vaccinatie
Wij houden ons aan de wetgeving en vangen alle kinderen op. Het kan dus voorkomen dat niet-gevaccineerde kinderen naar onze opvang komen. De gegevens over het wel of niet gevaccineerd zijn, worden door ons wel bijgehouden.