Jaarverslag 2023.

Samen innovatief in een veranderende wereld

Stichting Quadrant biedt zonder winstoogmerk kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, gebaseerd op een pedagogisch verantwoorde visie. Al meer dan 50 jaar verbindt deze missie onze medewerkers. Wij geloven dat kinderen recht hebben op een veilige omgeving voor hun ontwikkeling en werken onder de missie “samen voor het kind”.

Onze kernwaarden richten zich op het ontdekken van kindertalenten in een veilige en duurzame omgeving, met respectvolle samenwerking tussen kinderen, ouders en medewerkers. We werken ook samen met sport- en cultuurinstellingen.

Wij streven naar duurzame kinderopvang in het Groene Hart en herinvesteren onze winst om kwaliteit en innovatie te waarborgen. Onze ambitie omvat vijf thema’s: pedagogische kwaliteit, samenwerking, toegankelijkheid, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

De basis op orde.

Het afgelopen jaar lag de focus in het primaire proces op het ervaren van hoge werkdruk. Desondanks zijn we er dankzij succesvolle arbeidsmarktcommunicatie in geslaagd om veel nieuwe medewerkers aan te trekken in 2023. Om deze druk te verlichten, introduceerden we de nieuwe functie van assistent pedagogisch medewerker, die niet alleen direct bijdraagt op de groepen, maar ook dient als een effectief middel voor werving en opleiding van nieuwe pm’ers. Dit heeft geleid tot de aanstelling van elf assistent pm’ers, waarvan er twee doorstromen naar de BBL-opleiding voor pm’er.

Wij gaan voor pedagogisch goud

In 2023 zijn twee interne audit rondes gehouden om de kwaliteit te verbeteren, in maart en in het najaar (oktober/november). Beide rondes omvatten audits voor KDV, BSO en peutergroepen. In maart lag de focus op sociaal-emotionele competentie, waarbij 19 audits plaatsvonden. Conclusies toonden aan dat sociale vaardigheden goed gestimuleerd worden, hoewel er nog verbetering nodig is bij negatieve emoties. In oktober/november waren 17 audits gericht op normen en waarden, waarbij respectvolle communicatie en aandacht voor kinderen werden benadrukt. Daarnaast zijn initiatieven zoals de ontwikkeling van zorgroutes, het convenant Taalaanpak in Oudewater en het bevorderen van meertaligheid in Gouda essentieel voor onze maatschappelijke inclusiviteit.

Goed werkgeverschap

In 2023 lag de focus op het aantrekken en behouden van medewerkers, een blijvend belangrijk thema. HR heeft meer controle gekregen over het wervingsproces en de strategie voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, met speciale aandacht voor het BBL-traject (niveau 3 of 4). De lancering van de nieuwe ‘Werken bij Quadrant’-website verhoogt onze professionele arbeidsmarktcommunicatie. We voeren diverse campagnes, zoals advertenties op Facebook, Instagram en regiobussen, deelname aan banenmarkten en een meet & match event voor zij-instromers op de Goudse ijsbaan, om onze zichtbaarheid te vergroten.

Duurzaamheid

Stichting Quadrant streeft ernaar de toonaangevende duurzame kinderopvangorganisatie in het Groene Hart te zijn. In 2023 zijn duurzaamheidsdoelen opgesteld voor gebouwen, energieverbruik, pedagogiek, duurzaam eten, en afvalvermindering. We zijn gestart met een pilot voor het recyclen van luiers, onze grootste afvalstroom. Bij nieuwe locaties zoals Oranjelaan in Waddinxveen en Westergouwe werken we nauw samen met gemeenten om duurzaamheid te integreren, inclusief verduurzaming van buitenruimtes zoals recentelijk bij Harlekijn, en we implementeren een duurzaam inkoopbeleid.

Samenwerking met onderwijs, gemeenten en partners

In 2023 hebben we ons gericht op het versterken van samenwerkingen met onderwijsinstellingen. Dit omvatte vernieuwingen zoals 3+-groepen bij kindcentrum De Tol en een peuter-kleuterconcept bij kindcentrum Wereldweijde in Bodegraven. Samen met de Westerschool hebben we de band tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers versterkt en ons netwerk van samenwerkingspartners uitgebreid. In 2024 zijn we gestart met een BSO bij basisschool Al Qalam en het Scoutinggebouw in Moordrecht. We hebben ook extra aandacht besteed aan de relatie met gemeenten met betrekking tot huisvestingsvraagstukken na het Didam-arrest. Daarnaast hebben we verkennende gesprekken gevoerd met MBO-Rijnland voor de ontwikkeling van een eigen Quadrant-Klas en zijn de contacten met de opleiding Sport & Bewegen gelegd om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en meer studenten aan te trekken.

Ziekteverzuim

Een van de grootste uitdagingen is de arbeidsmarkt. Naast vacatures zorgt ook verzuim voor de noodzaak vervangend personeel te vinden. Wij proberen het verzuimbeleid zo in te richten dat het verzuim laag blijft. Ook in 2023 is het ons gelukt het verzuim onder het branche gemiddelde te houden. Daar zijn we trots op maar dit vraagt constante aandacht. Aandacht voor preventie, vroeg signalering van verzuim symptomen en goede begeleiding met de juiste interventies bij verzuim.