Voorschoolse educatie (VE)

Op speelse wijze ondersteunen van de ontwikkeling

Op onze peutergroepen bereiden wij jouw peuter goed voor op de basisschool. Wij ondersteunen en stimuleren peuters in hun ontwikkeling en gaan spelenderwijs in op eventuele achterstanden. Dit doen wij met het voorschoolse educatieprogramma (VE) Uk & Puk.

Je kind krijg extra begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Dat kan door met kleine groepjes kinderen spelletjes of creatieve activiteiten te doen, of een boekje te lezen. Om je kind goed te begeleiden observeert de pedagogisch medewerker ook extra, zodat zij weet wat je kind nodig heeft om verder te ontwikkelen.

Voorschoolse educatie (VE)

Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is het voorkomen van (taal)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 4 jaar die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen. De VE bestaat uit een aantal educatieve thema’s die beginnen in de voorschoolse periode (peutergroep of kinderdagverblijf). Deze thema’s worden ingezet om kinderen een betere startpositie op de basisschool te geven.

Bij Quadrant wordt er op de VE-groepen gewerkt met het programma Uk & Puk. De methode is voor het werken met kinderen van 27 maanden tot 4 jaar, gericht op de brede ontwikkeling van het kind. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-communicatieve/emotionele vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is de methodiek niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging.

Het VE-programma richt zich op

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We het stimuleren zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Taalontwikkeling

Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.

Beginnende rekenvaardigheid

We leren kinderen spelenderwijs tellen, meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

Motorische ontwikkeling

De ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek.

VE-indicatie van het consultatiebureau
Kinderen krijgen alleen via het consultatiebureau een VE-indicatie. Wanneer jouw kind een VE-indicatie heeft gekregen, gaat het 16 uur per week naar de peutergroep. Dit kan verspreid zijn over 3 of 4 ochtenden. Dat ligt aan de openingstijden van de locatie. Het extra dagdeel wordt betaald door de gemeente.

De overdracht naar de basisschool
Wanneer je kind bijna 4 jaar wordt, dragen wij de informatie over je kind over naar de basisschool. Dit doen we met een formulier, nadat deze met jou besproken en ondertekend is. Zelf ontvang je ook een kopie van dit formulier. De mentor van je kind neemt contact op met de leerkracht of IB’er van de basisschool om een toelichting op dit formulier te geven. De overdracht van informatie is vanwege de VE-verwijzing verplicht.

Ouderprogramma

Als ouder/verzorger ga je iedere maand naar de ouderbijeenkomst die de groep organiseert. Er wordt uitleg gegeven over het thema, welke woordjes je kind leert, welke boekjes, spelletjes en liedjes gebruikt worden. Zo kun je zelf ook thuis met je kind oefenen.

We verwachten dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig bent. Wanneer je een keer niet kunt, wordt samen met de pedagogisch medewerkers een oplossing gezocht om de informatie toch te kunnen ontvangen.