Zo KIJK!en wij

Observeren van ontwikkeling

Kinderen maken veel verschillende ontwikkelingen door. Bij Quadrant observeren we deze ontwikkelingen. We houden dit bij in een programma dat heet KIJK!

De wet verplicht Kinderopvangorganisaties om te observeren en registreren. Quadrant heeft gekozen voor het programma KIJK! omdat het programma een compleet beeld geeft van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Er is in KIJK! veel ruimte voor de verschillende ontwikkelingen die kinderen kunnen doormaken. Dit past bij ons pedagogisch beleid. Hierin staat dat wij samen kijken naar het unieke van ieder kind. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en ontwikkelingslijn. Door deze in beeld te hebben, kunnen we elk kind de benadering geven die bij hem/haar past.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar kijken we naar alle ontwikkelingsgebieden en voor kinderen van 4 tot 13 jaar kijken wij naar het welzijn en welbevinden.

We willen jullie als ouders graag een inzicht geven in hoe KIJK! werkt en hoe wij werken met KIJK!:

KIJK! 0 tot 4 jaar bestaat uit 2 delen. Het hart van KIJK! en de ontwikkelingslijnen.

Bij het hart van KIJK! kijken we naar basisgegevens. Dat wil zeggen dat we kijken hoe een kind in zijn vel zit. Voelt een kind zich veilig en goed in zijn vel? Dan kan een kind pas echt gaan ontwikkelen.
Bij de ontwikkelingslijnen kijken we naar ontwikkelingen zoals de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Voor 0-2 jaar kijken we naar 6 ontwikkelingen en voor 2 tot 4 jaar zijn dit er 11. De lijnen gelden als een gemiddelde maar worden niet gebruikt als graadmeter waar alle kinderen aan moeten voldoen.

KIJK! 4 tot 13 jaar gaat over het welzijn en welbevinden van een kind bij de BSO.
We kijken naar hoe een kind in zijn vel zit en of een kind het naar zijn zin heeft op de BSO. We kijken ook naar hoe een kind omgaat met zichzelf en hoe een kind omgaat met anderen.

  • Vanaf dat kinderen in groep 3 komen kijken wij ook naar hoe een kind zich verhoudt tot de groep en de samenleving waar het zich in bevindt.
  • Vanaf ongeveer 8 of 9 jaar mogen kinderen de ‘kindlijst’ invullen. Hierin worden vragen gesteld aan een kind over hoe zij de BSO ervaren.

Ieder kind zijn eigen tempo
Kinderen ontwikkelen allemaal in hun eigen tempo. Daar houden wij rekening mee. Wij gaan er niet vanuit dat iedereen volgens de ontwikkellijnen ontwikkelt. De ontwikkellijnen geven ons een beeld van wat het kind allemaal al kan.

Uitnodiging voor gesprek
Na het invullen van KIJK! worden jullie als ouders altijd uitgenodigd voor een gesprek hierover. Natuurlijk blijven wij ook tussendoor communiceren over hoe het gaat met jullie kind bij ons op de opvang. Jullie kunnen ook altijd zelf bij ons aankloppen als jullie eerder een gesprek willen.

  • Ouders worden jullie elk jaar uitgenodigd voor een gesprek.
  • Als jullie kind bij de peutergroep een VE-verklaring heeft dan word je elk half jaar uitgenodigd.