Ruilservice stopt per 1-1-2024

Ruilservice stopt per 1-1-2024

Is de de ruilservice gestopt voor alle opvangsoorten?

Ja, de ruilservice is per 1 januari 2024 gestopt voor alle opvangsoorten: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Was de ruilservice niet op een andere manier mogelijk? Soms lukt ruilen wel.

We hebben in de afgelopen jaren meerdere versies van ruiltegoed geprobeerd. Helaas zijn we uiteindelijk tot het besluit gekomen dat we de ruilservice niet kunnen handhaven. Hiermee kunnen we ons volledig richten op het blijven bieden van opvang met de kwaliteit die je van ons gewend bent. Wij kunnen tot onze spijt niet meer bieden waar de ruilservice voor bedoeld is: kosteloos een dag ruilen.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde ruiluren?

Vanaf 1 januari 2024 bouw je met afgemelde uren geen tegoed meer op. We vragen je wel je kind tijdig te blijven afmelden, zodat de pedagogisch medewerkers weten welke kinderen zij kunnen verwachten.

Alle opgebouwde uren blijven geldig tot hun vervaldatum, ook als dat na 1 januari is. We benadrukken dat het inzetten van je tegoed een service is die we alleen kunnen bieden als er een plek vrij is.

Tot wanneer is mijn ruiltegoed geldig?

De ruilservice kun je inzetten voor extra opvang vanaf 28 dagen vóór de afwezig gemelde dag tot 28 dagen daarna. Ook als deze datum na 1 januari is. Tot wanneer je tegoed geldig is kan je nakijken in de OuderApp. Dit vind je bij de Tegoeden onder het tabblad Account.

Kan ik de opgebouwde tegoeden van mijn kind inzetten voor een broertje of zusje?

Nee, de uren zijn niet overdraagbaar.

Krijg ik mijn ruiltegoed terugbetaald als ik deze niet in kan zetten?

Nee, de huidige voorwaarden gelden hiervoor. Uren voor de ruilservice vervallen automatisch 28 dagen na de afwezig gemelde dag en worden niet uitbetaald.

Veranderen de tarieven zodra de ruilservice stopt?

Nee, de tarieven zijn vastgesteld en wijzigen niet. De ruilservice hebben we als extra service bij beschikbaarheid aangeboden. Onze tarieven behoren overigens bij de lagere in de markt.

Ik heb nog uren voor de ruilservice, maar ik kan ze niet gebruiken voor een aanvraag voor extra opvang. Waarom niet?
 • De periode waarin extra opvang aangevraagd kan worden is 28 tot 4 dagen voor de aan te vragen dag. Als je eerder of later wilt aanvragen kan dit niet. Binnen 4 dagen voor de aan te vragen dag kan het alleen via de medewerker van de locatie. Eerder aanvragen dan 28 dagen is niet mogelijk.
 • Het kan zijn dat de aan te vragen dag na de verloopdatum van je ruiluren valt. Bijv. je ruiluren zijn geldig tot 28 januari 2024 en je wilt 1 februari 2024 een aanvraag doen voor extra opvang op 5 februari 2024. Dit kan niet. Je kunt de ruiluren dan alleen inzetten voor extra opvang die plaatsvindt voor 28 januari. Na 28 januari 2024 komen je ruiluren te vervallen als je deze niet hebt ingezet.
 • Het kan zijn dat je ruiluren zijn opgebouwd op een schooldag (bijv. als je een schoolwekencontract hebt) is, en je wilt die inzetten voor een aanvraag op een vakantiedag. Dit is niet mogelijk. Deze ruiluren zijn ook alleen maar weer inzetbaar op een schooldag.
 • Het kan zijn dat je ruiluren hebt voor BSO en dat je dit voor VSO wilt inzetten. Dit is niet mogelijk. Opbouw van ruiluren van de verschillende opvangsoorten zitten in aparte ‘potjes’. Dit betekent dat ruiluren die zijn opgebouwd in VSO ook alleen maar weer ingezet kunnen worden voor extra opvang VSO. En dit geldt zo voor elke opvangsoort.
Mijn aanvraag voor opvang is nog niet goedgekeurd, maar er zijn wel ruiluren afgeschreven. Hoe kan dat?

Dit klopt. Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend en als betalingsmethode ‘Afwezig op – uren’ is gebruikt, dan wordt dit direct van de ruiluren afgeschreven. Wanneer de aanvraag toch wordt afgekeurd, worden de uren terug gezet.

Moet ik mijn kind nog wel afmelden als hij/zij niet kan komen?

Heel graag! Zo weten de pedagogisch medewerkers welke kinderen zij kunnen verwachten. Ook geef je hiermee andere ouders de ruimte om een extra dag af te kunnen nemen. Zeker bij drukke locaties kan dit verschil maken. Houd er wel rekening mee dat een afgemelde dag niet zonder meer kan worden ingetrokken. De betreffende dag kan immers weer zijn ingevuld met opvang van een ander kind.

Krijg ik geld terug voor een vaste dag waarvoor ik mijn kind afmeld?

Als je een vaste dag afmeldt, krijg je geen geld terug. Je betaling loopt dan dus gewoon door. Net als de kinderopvangtoeslag, als u hier recht op heeft.

Wordt een extra dag standaard goedgekeurd?

Extra opvang blijft een service. Je hebt er geen recht op. Of extra opvang mogelijk is, heeft onder andere te maken met beschikbaarheid op de groep. Een aanvraag voor extra opvang moet dus altijd nog beoordeeld worden en betekent niet dat deze automatisch akkoord is. Wacht dus altijd af of je aanvraag goedgekeurd wordt.

Krijg ik geld terug als ik mijn kind afmeld voor een dag die ik extra heb aangevraagd?

Dit kan kosteloos tot middernacht uiterlijk 2 dagen vóór aanvang van de aangevraagde dag. Bij latere afmelding betaal je die uren wel.

Stel je vraagt een dag extra opvang aan voor op 10 januari en je wilt deze aanvraag toch annuleren. Dan kun je dit tot uiterlijk 23:59 uur op 8 januari doorgeven. Bij latere afmelding betaal je de uren wel. Voor betaalde extra opvang kun je kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Kan ik ruiluren inzetten voor een studiedag of schoolsluitingsdag?

Dat is om technische redenen niet mogelijk. Opvanguren die je afneemt op een studiedag/schoolsluitingsdag worden altijd achteraf gefactureerd. Hiervoor moet getekend worden op de locatie. Indien je een 52-wekencontract hebt en de studiedag/schoolsluitingsdag valt op de weekdag van je contract, dan is de opvang inclusief.

Hoe kan ik een extra dag opvang afmelding annuleren?

Door in de OuderApp bij de agenda op de desbetreffende dag te klikken. Daar kan je op Annuleren klikken (prullenbakje). Druk NIET op Afwezig melden.

Als je niet meer op het prullenbakje (Annuleren) kan klikken, betekent het dat de termijn van annuleren is verlopen. Je kind kan nog wel afwezig gemeld worden, maar de dag komt wel in rekening.

Als ik mijn ruiluren niet kan gebruiken, kan ik mijn vakantiecontract inzetten voor studiedagen?

Het vakantiecontract is alleen inzetbaar in de schoolvakanties die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. We volgen daarbij zoveel mogelijk de schoolvakanties van de school van jouw kind. In deze situatie kan je extra opvang aanvragen via de OuderApp.

Mijn aanvraag voor opvang is nog niet goedgekeurd, maar er zijn wel ruiluren afgeschreven

Dit klopt. Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend en als betalingsmethode ‘Afwezig op – uren’ is gebruikt, dan wordt dit direct van de ruiluren afgeschreven. Wanneer de aanvraag toch wordt afgekeurd, worden de uren terug gezet.

Kan ik extra opvang aanvragen als ik niet genoeg ruiluren heb?

Ja, je kunt, als je dat hebt, ruiluren van meerdere dagen inzetten voor 1 dagdeel. Is je ruiltegoed helemaal op? Dan kan je extra opvang op rekening aanvragen. Het is dus ook mogelijk dat een deel van de dag op tegoed is en een deel op rekening.

Ik heb nog uren voor de ruilservice, maar ik kan het niet gebruiken voor een aanvraag voor extra opvang. Waarom niet?

Er kunnen verschillende redenen zijn:

 • De periode waarin extra opvang aangevraagd kan worden is 28 tot 4 dagen voor de aan te vragen dag. Als je eerder of later wilt aanvragen kan dit niet. Binnen 4 dagen voor de aan te vragen dag kan het alleen via de medewerker van de locatie. Eerder aanvragen dan 28 dagen is niet mogelijk.
 • Het kan zijn dat de aan te vragen dag na de verloopdatum van je ruiluren valt. Bijv. je ruiluren zijn geldig tot 1 april en je wilt op 20 maart een aanvraag doen voor extra opvang op 4 april. Dit kan niet. Je kunt de ruiluren dan alleen inzetten voor extra opvang die plaatsvindt voor 1 april. Na 1 april komen je ruiluren te vervallen als je deze niet hebt ingezet.
 • Het kan zijn dat je ruiluren zijn opgebouwd op een schooldag (bijv. als je een schoolwekencontract hebt) is, en je wilt die inzetten voor een aanvraag op een vakantiedag. Dit is niet mogelijk. Deze ruiluren zijn ook alleen maar weer inzetbaar op een schooldag.
 • Het kan zijn dat je ruiluren hebt voor bso en dat je dit voor vso wilt inzetten. Dit is niet mogelijk. Opbouw van ruiluren van de verschillende opvangsoorten zitten in aparte ‘potjes’. Dit betekent dat ruiluren die zijn opgebouwd in vso ook alleen maar weer ingezet kunnen worden voor extra opvang vso. En dit geldt zo voor elke opvangsoort.
Hoelang zijn mijn ruiluren geldig?

De ruiluren zijn vanaf moment van afwezig melden voor de betreffende dag tot 28 dagen na de afgemelde dag geldig. Je kunt maximaal 28 dagen van tevoren afwezig melden, behalve voor een dag in een door Rijksoverheid erkende vakantie, dan is het 120 dagen van tevoren.

Ik heb mijn overeenkomst opgezegd, kan ik de waarde van mijn overgebleven ruiluren in mindering op mijn factuur krijgen?

Nee, de ruiluren zijn niet op een factuur te verrekenen. De ruilservice is alleen inzetbaar voor aanvraag van extra opvang binnen de duur van de plaatsingsovereenkomst. Eventueel overgebleven ruiluren komen na beëindiging van de overeenkomst te vervallen.

Ik heb extra opvang op rekening aangevraagd i.p.v. met ruiluren. Kan ik dit aanpassen?

Nee, dit is helaas niet aan te passen. Als de aanvraag nog niet goedgekeurd is, kun je zelf de aanvraag annuleren en dan de aanvraag er opnieuw inzetten met de juiste betalingsmethode.

Ik kan geen ruiluren gebruiken voor aanvraag van extra opvang. Hoe kan dit?
 • Heb je een schoolwekencontract (bso of kdv) en je hebt ruiluren opgebouwd op schooldagen? Dan kun je deze niet inzetten voor extra opvang in een schoolvakantie. Als je een schoolwekencontract hebt, kun je opgebouwde ruiluren alleen inzetten op schooldagen (dus niet tijdens door Rijksoverheid vastgestelde schoolvakanties). Als je een 52-wekencontract (bso of kdv) hebt, dan kun je ruiluren zowel tijdens schooldagen als vakantiedagen inzetten.
 • Je ruiluren zijn verlopen. De uren in de ruilservice zijn vanaf het moment van afmelden (max 28 dagen van tevoren) tot 28 dagen na de afgemelde dag geldig. Daarna vervallen deze automatisch.
Hoe en hoeveel ruiluren kan ik opbouwen?
 • Je bouwt ruiluren op als je je kind voor een bepaalde tijd afmeldt
  Dagopvang voor 8.00 uur
  Peutergroep voor 8.30 uur
  VSO voor 8.00 uur
  BSO voor start van de opvang
 • Ouders met Qflexibel krijgen GEEN ruiluren
Waarom heb ik geen ruiluren ontvangen?
 • Het kind is te laat afgemeld, je bouwt alleen ruiluren op als de afwezigheid voor een bepaalde tijd is gemeld
  Dagopvang voor 8.00 uur
  Peutergroep voor 8.30 uur
  VSO voor 8.00 uur
  BSO voor start van de opvang
 • Het kind is gedurende de dag naar huis gegaan of opgehaald (hiervoor krijg je geen ruiluren)
 • Ouders met Qflexibel krijgen GEEN ruiluren