Ruilservice

Ruilservice

Mijn aanvraag voor opvang is nog niet goedgekeurd, maar er zijn wel ruiluren afgeschreven

Dit klopt. Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend en als betalingsmethode ‘Afwezig op – uren’ is gebruikt, dan wordt dit direct van de ruiluren afgeschreven. Wanneer de aanvraag toch wordt afgekeurd, worden de uren terug gezet.

Kan ik extra opvang aanvragen als ik niet genoeg ruiluren heb?

Ja, je kunt, als je dat hebt, ruiluren van meerdere dagen inzetten voor 1 dagdeel. Is je ruiltegoed helemaal op? Dan kan je extra opvang op rekening aanvragen. Het is dus ook mogelijk dat een deel van de dag op tegoed is en een deel op rekening.

Ik heb nog uren voor de ruilservice, maar ik kan het niet gebruiken voor een aanvraag voor extra opvang. Waarom niet?

Er kunnen verschillende redenen zijn:

 • De periode waarin extra opvang aangevraagd kan worden is 28 tot 4 dagen voor de aan te vragen dag. Als je eerder of later wilt aanvragen kan dit niet. Binnen 4 dagen voor de aan te vragen dag kan het alleen via de medewerker van de locatie. Eerder aanvragen dan 28 dagen is niet mogelijk.
 • Het kan zijn dat de aan te vragen dag na de verloopdatum van je ruiluren valt. Bijv. je ruiluren zijn geldig tot 1 april en je wilt op 20 maart een aanvraag doen voor extra opvang op 4 april. Dit kan niet. Je kunt de ruiluren dan alleen inzetten voor extra opvang die plaatsvindt voor 1 april. Na 1 april komen je ruiluren te vervallen als je deze niet hebt ingezet.
 • Het kan zijn dat je ruiluren zijn opgebouwd op een schooldag (bijv. als je een schoolwekencontract hebt) is, en je wilt die inzetten voor een aanvraag op een vakantiedag. Dit is niet mogelijk. Deze ruiluren zijn ook alleen maar weer inzetbaar op een schooldag.
 • Het kan zijn dat je ruiluren hebt voor bso en dat je dit voor vso wilt inzetten. Dit is niet mogelijk. Opbouw van ruiluren van de verschillende opvangsoorten zitten in aparte ‘potjes’. Dit betekent dat ruiluren die zijn opgebouwd in vso ook alleen maar weer ingezet kunnen worden voor extra opvang vso. En dit geldt zo voor elke opvangsoort.
Hoelang zijn mijn ruiluren geldig?

De ruiluren zijn vanaf moment van afwezig melden voor de betreffende dag tot 28 dagen na de afgemelde dag geldig. Je kunt maximaal 28 dagen van tevoren afwezig melden, behalve voor een dag in een door Rijksoverheid erkende vakantie, dan is het 120 dagen van tevoren.

Ik heb mijn overeenkomst opgezegd, kan ik de waarde van mijn overgebleven ruiluren in mindering op mijn factuur krijgen?

Nee, de ruiluren zijn niet op een factuur te verrekenen. De ruilservice is alleen inzetbaar voor aanvraag van extra opvang binnen de duur van de plaatsingsovereenkomst. Eventueel overgebleven ruiluren komen na beëindiging van de overeenkomst te vervallen.

Ik heb extra opvang op rekening aangevraagd i.p.v. met ruiluren. Kan ik dit aanpassen?

Nee, dit is helaas niet aan te passen. Als de aanvraag nog niet goedgekeurd is, kun je zelf de aanvraag annuleren en dan de aanvraag er opnieuw inzetten met de juiste betalingsmethode.

Ik kan geen ruiluren gebruiken voor aanvraag van extra opvang. Hoe kan dit?
 • Heb je een schoolwekencontract (bso of kdv) en je hebt ruiluren opgebouwd op schooldagen? Dan kun je deze niet inzetten voor extra opvang in een schoolvakantie. Als je een schoolwekencontract hebt, kun je opgebouwde ruiluren alleen inzetten op schooldagen (dus niet tijdens door Rijksoverheid vastgestelde schoolvakanties). Als je een 52-wekencontract (bso of kdv) hebt, dan kun je ruiluren zowel tijdens schooldagen als vakantiedagen inzetten.
 • Je ruiluren zijn verlopen. De uren in de ruilservice zijn vanaf het moment van afmelden (max 28 dagen van tevoren) tot 28 dagen na de afgemelde dag geldig. Daarna vervallen deze automatisch.
Hoe en hoeveel ruiluren kan ik opbouwen?
 • Je bouwt ruiluren op als je je kind voor een bepaalde tijd afmeldt
  Dagopvang voor 8.00 uur
  Peutergroep voor 8.30 uur
  VSO voor 8.00 uur
  BSO voor start van de opvang
 • Ouders met Qflexibel krijgen GEEN ruiluren
Waarom heb ik geen ruiluren ontvangen?
 • Het kind is te laat afgemeld, je bouwt alleen ruiluren op als de afwezigheid voor een bepaalde tijd is gemeld
  Dagopvang voor 8.00 uur
  Peutergroep voor 8.30 uur
  VSO voor 8.00 uur
  BSO voor start van de opvang
 • Het kind is gedurende de dag naar huis gegaan of opgehaald (hiervoor krijg je geen ruiluren)
 • Ouders met Qflexibel krijgen GEEN ruiluren